SK | EN

Geotechnika

Komplexné geotechnické služby pri príprave, projektovaní, realizácii a prevádzke všetkých typov inžinierskych stavieb, vrátane profesionálnych geotechnických a stavebných dozorov