SK | EN

Geotechnické dozory stavieb

Profesionálne geotechnické a stavebné dozory pri príprave, projektovaní, realizácii a prevádzke všetkých typov inžinierskych stavieb

Geotechnické dozory sú neodmysliteľnou súčasťou našich služieb. S dlhoročnými skúsenosťami, znalosťami a oprávneniami na projektovanie a riadenie technických prác, zabezpečujeme odborné dozory na stavbách všetkých typov. Znalosť projektovej dokumentácie s očakávanými parametrami zemného prostredia, zistenými pri geotechnických prieskumoch, porovnáme so skutočnou situáciou v mieste stavby. Posúdime projektovú dokumentáciu všetkých stupňov, vrátane alternatívnych návrhov zhotoviteľa, projektanta alebo investora v prípade rozdielov od predpokladov projektu. Vypracujeme stanoviská k predloženým zmenám, alebo k zmenám v priebehu výstavby, a spracujeme záverečnej správy z geotechnického dozoru.