SK | EN

GEOTECHNICKÉ
A GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Profesionálne geotechnické, inžinierskogeologické a hydrogeologické služby
pre realizáciu náročných inžinierskych stavieb s tradíciou od roku 1996

POMÁHAME REALIZOVAŤ
NÁROČNÉ INŽINIERSKE STAVBY

Zameriavame sa na prieskumy, poradenstvá, supervízie a skúšobníctvov oblasti inžinierskych stavieb
zahrňujúcich podzemné, dopravné a vodohospodárske stavby po celom Slovensku a tiež v Českej republike

Naše služby

S čím vám môžeme pomôcť?

O nás

Geotechnické, geologické a hydrogeologické služby

Viacej o nás

Špičkové geotechnické, geologické a hydrogeologické s tradíciou už od roku 1996

GEOFOS je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti SG Geotechnika, ktorá je s viac než 90ročnou tradíciou najväčšou a najstaršou geotechnickou konzultačnou spoločnosťou v Českej a Slovenskej republike. Zameriavame sa na prieskumy, poradenstvá, supervízie a skúšobníctvo v oblasti inžinierskych stavieb zahŕňajúcich podzemné, dopravné a vodohospodárske stavby