SK | EN

Inžinierska geológia

Inžinierskogeologické prieskumy, mapovacie, dátové a technologické služby s využitím pokročilých technológií v rámci GIS pre náročné realizácie významných inžinierskych projektov

Riešime najnáročnejšie úlohy v odbore, vykonávame mapovacie, dátové a technologické služby s využitím výhod pokročilých technológií a zúčastňujeme sa prípravy aj realizácie významných inžinierskych projektov. Znalosť miestnych inžinierskogeologických pomerov a viac ako 90ročné skúsenosti z prieskumných prác a geotechnických dozorov na celom rade významných stavieb na Slovensku, v Čechách i v zahraničí, sú základom vysokej odbornosti našich pracovníkov.

Rozsah inžinierskogeologických prieskumov

 • Komplexné inžinierskogeologické prieskumy pre všetky typy projektov
 • Inžinierskogeologický prieskum, monitorovanie a návrhy sanácie zosuvných území
 • Inžinierskogeologický prieskum a zabezpečovanie stability skalných stien
 • Kvalifikované geotechnické dozorovanie realizácie stavieb
 • Odborné geotechnické konzultácie pri príprave projektov a ich realizácii
 • Prebierky základových škár
 • Terénne a laboratórne geotechnické skúšobníctvo
 • Inžinierskogeologický prieskum, vyhľadávanie a sanácie banských diel
 • Inžinierskogeologické mapovanie a účelové regionálne štúdie
 • Geologická dokumentácia
 • Miktopetrografické analýzy zemín a skalných hornín
 • Prieskumy kontaminácie zemín
 • Stavebno technické prieskumy konštrukcií, overovanie hĺbky založenia objektov, pasportizácia stavebných objektov